Zarządzanie klasą

Co zrobić, aby w klasie panował porządek, uczniowie chętnie współpracowali z nauczycielami i ze sobą wzajemnie? Jakie działania podejmować, aby respektowali takie wartości jak szacunek, tolerancja czy akceptacja, a przy tym byli aktywni i kreatywni? W tym dziale znajdziesz materiały zawierające praktyczne porady dotyczące nawiązania kontaktu z uczniami i tworzenia dobrego klimatu do pracy, motywowania uczniów i wspierania ich w trudnych sytuacjach.

Tematyka

nasze wyróżnienia

credentials