Jacek Miklasiński

Jacek Miklasiński

Wieloletni nauczyciel, dyrektor szkoły i wizytator kuratorium oświaty
6 artykułów na stronie

nasze wyróżnienia

credentials