Jacek Miklasiński

Jacek Miklasiński

Wieloletni nauczyciel, dyrektor szkoły i wizytator kuratorium oświaty
3 artykuły na stronie

nasze wyróżnienia

credentials