Olga Sosnowska

Olga Sosnowska

Olga Sosnowska Wychowawca z klasą
Nauczycielka etyki i pedagog w Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie. Przez kilkanaście lat pracowała jako terapeutka i nauczycielka edukacji początkowej dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ukończyła Wydział Filozofii UW, a następnie kształciła się podyplomowo na Wydziale Psychologii UW w zakresie rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i na Wydziale Pedagogiki UW w studium edukacji początkowej. W codziennej pracy największy nacisk kładzie na dialog i nawiązanie opartej na zaufaniu relacji z uczniami. Stara się pracować interdyscyplinarnie, pokazując dzieciom powiązania między dziedzinami wiedzy
4 artykuły na stronie

nasze wyróżnienia

credentials