Bożena Janiszewska

Bożena Janiszewska

Psycholog (UW) z ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym. Wykładowca wyższych uczelni, psycholog pracujący w Poradniach Psychologicznych (także obecnie) – diagnoza dzieci, współpraca z rodzicami i nauczycielami. Współpracownik Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych i wielu ośrodków szkoleń dla nauczycieli. Autorka artykułów, książek dla nauczycieli, dla dzieci, autorka pomocy dydaktycznych.
5 artykuł na stronie

nasze wyróżnienia

credentials