Zasady zachowania i kontrakt klasowy – propozycje plakatów

17 września 2019

Opracowanie zasad zachowania, które będą szanowane przez najbliższy rok szkolny sprzyja kształtowaniu u uczniów oczekiwanych postaw. Warto przygotować kolorowy, rzucający się oczy plakat. Skorzystaj z propozycji.

Warto pamiętać, że zasady będą skuteczne, jeżeli zastosujemy się do kilku zasad:

  • kontrakt zostanie stworzony razem, każdy punkt był przedyskutowany wspólnie, w obecności wszystkich, oparty na kompromisie
  • zasady powinny będą krótkie, jasne
  • będziemy unikać słowa ,,nie”, sformułowania powinny być pozytywne
  • każdy będzie mógł się pod nim podpisać, łącznie z nauczycielem (młodsze dzieci mogą np. odcisnąć ręce pomalowane farbą)
  • opracujemy wspólnie z klasą przykładowe sytuacje, kiedy może przydać się kontrakt – wspierając w ten sposób jego rozumienie
  • odwołamy się do konkretnych zasad
  • nie zmienimy kontraktu bez zgody klasy
  • poinformujemy o kontrakcie innych nauczycieli
  • powiesimy kontrakt w widocznym miejscu, dostępnym dla wszystkich

    

17 września 2019
Słowa kluczowe:
kontrakt

Tematyka

nasze wyróżnienia

credentials