Kontrakt z rodzicami ucznia przewlekle chorego

27 września 2019

Uczniowi przewlekle choremu mogą być podawane leki w przedszkolu lub szkole. Pracownik przedszkola lub szkoły, który się do tego zobowiąże musi wyrazić zgodę i w związku z tym podpisać kontrakt z rodzicami.

27 września 2019

Tematyka

nasze wyróżnienia

credentials