Katowice: Jak uczyć i wspierać uczniów z doświadczeniem migracji

10 września 2019
Jak uczyć i wspierać uczniów z doświadczeniem migracji

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach zaprasza na seminarium Jak uczyć i wspierać uczniów z doświadczeniem migracji”

Podczas seminarium zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

  1. Uczeń z doświadczeniem migracji – charakterystyka problemów.
  2. Formy pomocy w przepisach prawa oświatowego.
  3. JES-PL – prezentacja metody nauczania języka edukacji szkolnej na lekcjach różnych przedmiotów.
  4. Praca z uczniem z doświadczeniem migracji w praktyce – wymiana praktyk i refleksji.

Seminarium odbędzie się 23 września 2019 r. w godz. 13:00 – 16:00 w siedzibie ROM-E Metis w Katowicach

O przyjęciu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udziela koordynator:

Anna Dzięgiel
e-mail: [email protected]
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116

10 września 2019

Tematyka

nasze wyróżnienia

credentials