Współpraca z rodzicami

Współpraca wychowawcy z rodzicami to nie tylko wymiana informacji na temat ucznia, ale także podejmowanie wspólnych działań ukierunkowanych na wspieranie go w wszechstronnym rozwoju. Jeśli zastanawiasz się, jak postępować w dążeniu do sukcesów wychowawczych, śledź materiały zamieszczane w tym dziale.

Tematyka

nasze wyróżnienia

credentials