Edukacja humanistyczna Pestalozziego – „Kształcenie człowieka. 27 kamyczków jednej mozaiki”

Marta Wysocka

Autor: Marta Wysocka

12 sierpnia 2019
fe650dd1cfc1ddc9aae24f3ac7e013d63061002f-xlarge

„Każde dziecko jest zamkniętą całością  i indywidualnością, toteż w obcowaniu z nim powinno się tę indywidualność w nim rozwijać i kształtować oraz rozszerzać tkwiące w nim możliwości” tymi słowami prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwierski wyjaśnia rolę pedagoga we wstępie do polskiego wydania rozprawy Arthura Br ühlmeiera – „Kształcenie człowieka. 27 kamyczków jednej mozaiki”.

Książka Arthura Brühlmeiera „Kształcenie człowieka. 27 kamyczków jednej mozaiki” stanowi próbę przybliżenia najważniejszych idei Jana Henryka Pestalozziego – żyjącego w latach 1746–1827 pedagoga reprezentującego nurt pedagogiki humanistycznej. W żadnym razie nie mamy tu jednak do czynienia z książką historyczną. Autor zwraca się bowiem do wszystkich osób odpowiedzialnych za edukację, w szczególności do pedagogów, aby wskazać im możliwości praktycznego wdrożenia idei wychowania i edukacji Pestalozziego.

Dwadzieścia sześć kamyczków…

Książka Arthura Brühlmeiera została podzielona na dwadzieścia sześć rozdziałów. Każdy z nich stanowi zamkniętą całość będąc jednocześnie elementem składającym się na mozaikę, którą zobaczyć można po przeczytaniu całości. Gdzie podział się ostatni, dwudziesty siódmy kamyczek? To rozdział wprowadzający, w który autor wyjaśnia czytelnikowi najważniejsze aspekty idei kształcenia w duchu Jana Henryka Pestalozziego.

… o roli kształcenia w życiu człowieka

W kolejnych rozdziałach autor wyjaśnia czytelnikowi specyfikę procesu edukacyjnego oraz wskazuje, jaką rolę w tym procesie odgrywa nauczyciel – wychowawca.  Pytanie wyjściowe zadane przez Brühlmeiera brzmi: Co to znaczy jakość? Jak należy rozumieć potrzebę jakości kształcenia i jaką rolę odgrywa w nim nauczyciel? Okazuje się, że jakości edukacji nigdy nie zapewni najlepiej dopracowany system, jeżeli za kształcenie nie będzie odpowiadał nauczyciel stawiający uczniom ambitne cele, wybierający odpowiednie metody i formy pracy oraz formułujący właściwe wymagania.

Kolejne rozdziały książki traktują m.in. o wyborze metod nauczania dostosowanych do zdolności i skłonności uczniów, znaczeniu „rozwijania sił” w procesie uczenia się czy o konieczności kształcenia harmonijnego.

Książka, po którą powinien sięgnąć wychowawca

„Kształcenie człowieka. 27 kamyczków jednej mozaiki” to idealna pozycja dla nauczycieli zadających sobie pytanie – co mogę zrobić, aby ulepszyć proces edukacyjny? Co zrobić, aby kształcenie nie oznaczało wyłącznie zdobywania wykształcenia, lecz stanowiło proces „zgodny z naturą”, czyli proces w którym do dorosłego życia będą przygotowywani z jednoczesnym zaspokajaniem potrzeb i uwzględnianiem aktualnego stanu ducha.

Książkę w szczególności polecam wychowawcom klas. Nie tylko dlatego, że pomaga ona spojrzeć na świat z perspektywy ucznia. Zgłębiając ideę edukacji humanistycznej wychowawcy także bowiem wyposażeni w wiedzę praktyczną – jak pomóc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów? Jak radzić sobie z nawałem materiału? Jak zdobyć autorytet i dlaczego nauczyciel powinien posiadać bezdyskusyjną władzę, by móc realizować własne zadania?

Autor: Bruhlmeier Arthur

Wydawnictwo:  Impuls

Rok i miejsce wydania: 2011 Kraków

Numer ISBN: 9788375877090
12 sierpnia 2019
Słowa kluczowe:
książkawychowanie

Tematyka

nasze wyróżnienia

credentials