uczeń sprawiający trudności

Jak zachować dyscyplinę w klasie

Dyscyplina w klasie i radzenie sobie w trudnych sytuacjach – część 2

W trakcie poprzedniego szkolenia na temat dyscypliny w klasie i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami rozmawialiśmy o tym, czym jest dyscyplina, jakie trudne sytuacje zdarzają się w trakcie zajęć szkolnych, z czego mogą one wynikać i jak próbować im zapobiegać. Wspólnie wypracowywaliśmy możliwe rozwiązania niektórych trudnych sytuacji. Na początku dzisiejszego szkolenia wrócimy do tych zagadnień i podzielimy się doświadczeniami zdobytymi po szkoleniu.

nasze wyróżnienia

credentials