Przemoc, wagary, używki – zadania nauczycieli, specjalistów, dyrektora szkoły

12 sierpnia 2019
Palenie papierosów przez ucznia. Przemoc, wagary, używki – zadania nauczycieli, specjalistów, dyrektora szkoły

Jak postąpić krok po kroku w sytuacjach trudnych wychowawczo? Dzięki spisanym zasadom postępowania w razie wystąpienia problemu, każdy będzie wiedział, co ma robić; ponadto działania będą zgodne z prawem i udokumentowane. Sprawdź, jak pracownicy szkoły powinni reagować na najczęstsze problemy wychowawcze (przemoc, wagary, używki) – w zależności od wieku uczniów.

12 sierpnia 2019

Tematyka

nasze wyróżnienia

credentials