Placówki oświatowe w czasie pandemii koronawirusa. Zagadnienia związane z kształceniem i bezpieczeństwem

24 marca 2020
Placówki oświatowe w czasie pandemii koronawirusa.Zagadnienia związane z kształceniem i bezpieczeństwem

Publikacja zawiera zwiera omówienie możliwych rozwiązań dotyczących organizacji roku szkolnego oraz przeprowadzania egzaminów w zależności od dalszych decyzji odnoszących się do ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Autorka omawia także zadania dyrektora szkoły związane z kształceniem na odległość oraz podaje wskazówki dotyczące prowadzenia zajęć on-line.

24 marca 2020

Tematyka

nasze wyróżnienia

credentials