Jak zorganizować współpracę szkoły z policją, by pomagać, a nie straszyć uczniów?

12 sierpnia 2019
Współpraca szkoły z policją

Wizyta funkcjonariusza policji w szkole to zwykle sytuacja stresująca dla wszystkich. Warto więc oswoić uczniów i pracowników z widokiem przedstawicieli policji i uświadomić im, że takie wizyty mają służyć poprawie bezpieczeństwa w szkole, a nie straszeniu kogokolwiek. Rozmowy z policjantami należy traktować jako możliwość wzbogacenia wiedzy o aktualnych przepisach i konsekwencjach podejmowanych działań. P to, by tych przykrych konsekwencji uniknąć.

12 sierpnia 2019
Słowa kluczowe:
policja w szkole

Tematyka

nasze wyróżnienia

credentials