Margaryta Orzechowska

Margaryta Orzechowska

Wychowawca i nauczyciel dyplomowany z 28 letnim stażem. Prowadziła zajęcia z kształcenia zintegrowanego w klasach 1-3 i matematyki w klasach 4-6 w szkole na warszawskim Żoliborzu, a następnie z gimnazjalistami i klasą 7 w Społecznej Szkole Podstawowej Fundacji AlterEdu. Jest autorką i współautorką materiałów dla nauczycieli oraz podręczników, ćwiczeń i zbiorów zadań dla dzieci. Jako członek Pracowni Matematyki przy Instytucie Badań Edukacyjnych uczestniczyła w projekcie Entuzjaści Edukacji – była członkiem zespołu badawczego i współautorką narzędzi badawczych oraz raportów ogólnopolskich badań umiejętności matematycznych uczniów na I i II etapie kształcenia
4 artykuły na stronie

nasze wyróżnienia

credentials