awatar eksperta

dr Małgorzata Gogolewska-Tośka

Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, pedagog, doradca edukacyjno-zawodowy. Autorka książek i artykułów między innymi z zakresu postaw zawodowych i orientacji społeczno-politycznych współczesnych nauczycieli, kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie, edukacji permanentnej, internacjonalizacji szkolnictwa wyższego oraz edukacji XXI wieku
4 artykuły na stronie

nasze wyróżnienia

credentials