dr Magdalena  Olempska-Wysocka

dr Magdalena Olempska-Wysocka

Psycholog, surdopedagog, neurologopeda, terapeuta SI. Adiunkt Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca na kierunkach pedagogicznych i logopedycznych. Od ponad dziesięciu lat pracuje w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi gdzie zajmuje się terapią logopedyczną, pedagogiczną i psychologiczną dzieci z wadą słuchu, alalią, opóźnionym rozwojem mowy, z niedokształceniem mowy o typie afazji.
1 artykuł na stronie

nasze wyróżnienia

credentials