dr hab. Beata Jachimczak

dr hab. Beata Jachimczak

dr hab. prof. UAM w Poznaniu, pedagog, pedagog specjalny. Pedagog w zakresie nauczania początkowego, pedagog specjalny w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagogiki korekcyjnej, pedagogiki wspierającej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zainteresowania naukowe skoncentrowane na problematyce wychowania i kształcenia ucznia ze SPE oraz na zagadnieniach polityki oświatowej ukierunkowanej na budowanie systemu profilaktyki, opieki, wsparcia i edukacji (edukacja integracyjna, włączająca).
2 artykuły na stronie

nasze wyróżnienia

credentials