awatar eksperta

dr Barbara Wolny

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Nauczyciel akademicki 
i nauczyciel konsultant. Zainteresowania naukowe obejmują edukację szkolną w tym: zdrowotną, promocję zdrowia i pracę z uczniem zdolnym. Autorka licznych pozycji książkowych, poradników, artykułów naukowych, programów szkolnych i materiałów dydaktycznych dla nauczycieli. Edukator Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” w województwie podkarpackim. Koordynator Sieci „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów”. Wojewódzki Koordynator Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Edukator o specjalności „Konstruowanie programów szkolnych”. Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. Wieloletnia współpraca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w zakresie edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
2 artykuły na stronie

nasze wyróżnienia

credentials