dr Arkadiusz Kamiński

dr Arkadiusz Kamiński

Adiunkt Zakładu Profilaktyki i Resocjalizacji Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik różnych szczebli placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich. Wieloletni Prezes (obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej) Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Resocjalizacji. Uczestnik ministerialnych i międzyresortowych komisji ds. reform w polskim systemie resocjalizacji dzieci i młodzieży. Autor publikacji z zakresu oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, edukacyjnych i resocjalizacyjnych
3 artykuły na stronie

nasze wyróżnienia

credentials