Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

23 września 2019
Niepełnoletni uczeń odbierze świadectwo

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków zostało podpisane. MEN wycofał się z regulacji, zgodnie z którymi niepełnoletni uczniowie nie mogli samodzielnie odbierać legitymacji szkolnych, świadectw i dyplomów.

Dzięki zmianie rozporządzenia niepełnoletni uczniowie mogą odbierać legitymacje szkolne, świadectwa ukończenia szkoły, a także inne dokumenty określone w rozporządzeniu bez konieczności złożenia podpisu przez rodziców.

Opracowanie: Marta Wysocka

23 września 2019

Tematyka

nasze wyróżnienia

credentials