Zaproszenie na konferencję prezentującą grę edukacyjną „Godność, wolność i niepodległość”

11 grudnia 2019
Gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na konferencję podczas której zostanie zaprezentowana gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość”. Na spotkania, które odbędą się w dniach 16-17 grudnia 2019 r. zaproszeni są w szczególności kuratorzy oświaty, ośrodki doskonalenia nauczycieli, przedstawiciele jst, dyrektorzy szkół i nauczyciele.

Konferencja jest organizowana w ramach Projektu edukacyjnego Ministra Edukacji Narodowej  „Godność, wolność, niepodległość” na lata 2018–2020 i odbędzie się w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 28.

Jej celem jest przedstawienie i upowszechnienie narzędzia edukacyjnego jakim jest gra historyczna „Godność, wolność i niepodległość”, którą można wykorzystać w trakcie lekcji i zajęć dodatkowych.

Zapamiętaj!

Ramowy program konferencji

  • I dzień (16 grudnia 2019 r.) – prezentacja gry historycznej dla edukacji wczesnoszkolnej, szkoły podstawowej i ponadpodstawowej „Godność, wolność i niepodległość”  oraz panel dyskusyjny z ekspertami gry.
  • II dzień (17 grudnia 2019 r.) – warsztaty – praca w grupach na poziomach: edukacja wczesnoszkolna, klasy 4–8 szkoły podstawowej, edukacja ponadpodstawowa.
11 grudnia 2019

Tematyka

nasze wyróżnienia

credentials