#zadaNIEdomowe – RPO wraca do problemu prac domowych

9 grudnia 2019
RPO zabiera głos w sprawie prac domowych

Mniej, ale lepiej. Opracujmy szkolne zasady zadawania prac domowych!” pod takim hasłem Rzecznik Praw Obywatelskich zachęca do zmian dotyczących prac domowych. Pierwszym krokiem powinno być zapoznanie się z poradnikiem przygotowanym przez RPO i organizacje społeczne #zadaNIEdomowe.

Wielu uczniów i rodziców skarży się na prace domowe – jest ich za dużo, są nudne, nie uczą myślenia,  nie zachęcają do nauki, a często wręcz zniechęcają do pracy.  Zadania domowe zabierają tyle czasu, że brakuje go na rozwijanie zainteresowań i pasji, na spędzanie chwil z rodzicami, kolegami, na uprawianie sportu, zabawę i wypoczynek. Uczniowie czują się przeciążeni, ich rodzice są zaniepokojeni i mają pretensje albo do szkoły, albo do dzieci. Z kolei nauczyciele poświęcają długie godziny na sprawdzanie zadań domowych. Nauczyciele spędzają zaś długie godziny na sprawdzaniu prac domowych. To powszechny i poważny problem.

Zapamiętaj!

Rzecznik Praw Obywatelskich wie, że to ważny problem, który dotyka uczennice i uczniów, rodziców i nauczycieli. Dlatego wspiera działania na rzecz równości w dostępie do edukacji i lepszego poszanowania praw i wolności wszystkich członków społeczności szkolnej, w tym również prawa do życia prywatnego i rodzinnego, wypoczynku, uczestniczenia w życiu kulturalnym i prawa do ochrony zdrowia.

Prawo nie zabrania zadawania prac domowych, ale też wcale tego nie nakazuje. Nauczyciele i nauczycielki mają swobodę w doborze środków dydaktycznych, w tym zadań. Zgodnie z prawem mogliby nawet całkowicie zrezygnować z prac domowych! Okazuje się, że to nie prawo oświatowe, lecz przede wszystkim nasze przyzwyczajenia decydują o tym, jak miliony polskich uczniów i setki tysięcy nauczycieli spędzają popołudnia, wieczory i weekendy.

Jak można to zmienić? Co zrobić, aby prace domowe przestały być zmorą dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli?

Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z organizacjami społecznymi przygotował poradnik #zadaNIEdomowe. Poradnik stanowi źródło inspiracji dla członków społeczności szkolnej: jak wspólnie opracować szkolne reguły dotyczące pracy w domu, aby była dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów danej szkoły.

9 grudnia 2019

Tematyka

nasze wyróżnienia

credentials