Z jakimi przyborami na egzaminy? CKE ogłosiła listę dozwolonych przyborów i dostosowań

2 czerwca 2020
CKE ogłosiła listę dozwolonych przyborów i dostosowań

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Edukacyjnej opublikowano informację w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których będą mogli skorzystać uczniowie zdający egzamin ósmoklasisty oraz absolwenci przystępujący do matury w 2020 r.  

Egzamin ósmoklasisty

  • Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem)przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi)[1].
  • Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki –jeżeli trzeba je wykonać –zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
  • Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.
  • Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

Uprawnieni do dostosowania

Przybory i materiały pomocnicze

Obowiązkowo/fakultatywnie

Zapewnia

osoby niewidome i słabowidzące

sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne (odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu)

Obowiązkowo

Szkoła

osoby słabowidzące

przybory optyczne, z których zdający korzysta na co dzień

Fakultatywnie

zdający

uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 910) (cudzoziemcy)

słownik dwujęzyczny (polsko-obcojęzyczny i obcojęzyczno-polski) w wersji papierowej lub elektronicznej (dotyczy egzaminu z języka polskiego i egzaminu z matematyki)

Fakultatywnie

Zdający lub szkoła [2]

wszyscy uprawnieni do dostosowania

komputer lub komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem, jeżeli takie dostosowanie zostało przyznane

obowiązkowo

Szkoła

Egzamin maturalny w nowej formule

  • Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi)[3].
  • Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać –zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych

Przedmiot

Przybory i materiały pomocnicze

Obowiązkowo/fakultatywnie

Zapewnia

biologia

linijka

fakultatywnie

zdający lub szkoła

kalkulator prosty

obowiązkowo

zdający lub szkoła

wybrane wzory i stałe fizyko-chemiczne

obowiązkowo

szkoła

chemia

linijka

fakultatywnie

zdający lub szkoła

kalkulator prosty

obowiązkowo

zdający lub szkoła

wybrane wzory i stałe fizyko-chemiczne

obowiązkowo

szkoła

fizyka

linijka

fakultatywnie

zdający lub szkoła

kalkulator prosty

obowiązkowo

zdający lub szkoła

wybrane wzory i stałe fizyko-chemiczne

obowiązkowo

szkoła

matematyka

linijka

obowiązkowo

zdający lub szkoła

cyrkiel

obowiązkowo

zdający lub szkoła

kalkulator prosty

obowiązkowo

zdający lub szkoła

wybrane wzory matematyczne

obowiązkowo

szkoła

historia

lupa

fakultatywnie

zdający lub szkoła

wiedza o społeczeństwie

kalkulator prosty

fakultatywnie

zdający lub szkoła

język polski

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

zdający lub szkoła

  • Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) informuje zdających, czy dane przybory i materiały pomocnicze zapewnia szkoła, czy każdy zdający przynosi własne.
  • Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu maturalnego. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używali w procesie dydaktycznym.

Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

Egzamin maturalny w starej formule

  1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
  2. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych

Przedmiot

Przybory i materiały pomocnicze

Obowiązkowo

/ fakultatywnie

Zapewnia

biologia

linijka

fakultatywnie

zdający lub szkoła

chemia

linijka

fakultatywnie

zdający lub szkoła

kalkulator prosty

obowiązkowo

zdający lub szkoła

Karta wybranych tablic chemicznych

obowiązkowo

szkoła

fizyka i astronomia

linijka

fakultatywnie

zdający lub szkoła

kalkulator prosty

obowiązkowo

zdający lub szkoła

Karta wybranych wzorów i stałych fizycznych

obowiązkowo

szkoła

geografia

linijka

obowiązkowo

zdający lub szkoła

kalkulator prosty

obowiązkowo

zdający lub szkoła

lupa

fakultatywnie

zdający lub szkoła

historia

lupa

fakultatywnie

zdający lub szkoła

historia sztuki

lupa

fakultatywnie

zdający lub szkoła

historia muzyki

odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami

obowiązkowo

zdający lub szkoła

lupa

fakultatywnie

zdający lub szkoła

informatyka

kalkulator prosty

obowiązkowo

zdający lub szkoła

język polski

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

język białoruski

słownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

język litewski

słownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

język ukraiński

słownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

język kaszubski

słownik ortograficzny języka polskiego, słownik poprawnej polszczyzny, słownik języka kaszubskiego – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

język łemkowski

słownik ortograficzny języka polskiego, słownik poprawnej polszczyzny, słownik polsko-łemkowski i łemkowsko-polski – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

język łaciński i kultura antyczna

słownik łacińsko-polski – dla każdego zdającego; atlas historyczny – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

matematyka

linijka

obowiązkowo

zdający lub szkoła

cyrkiel

obowiązkowo

zdający lub szkoła

kalkulator prosty

obowiązkowo

zdający lub szkoła

eybrane wzory matematyczne

obowiązkowo

szkoła

Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu maturalnego. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używali w procesie dydaktycznym

Uprawnieni do

dostosowania

Przybory i materiały pomocnicze

Obowiązkowo

/ fakultatywnie

Zapewnia

osoby niesłyszące

słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, słownik wyrazów bliskoznacznych – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

osoby słabosłyszące

odtwarzacz płyt CD ze słuchawkami w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego (jeżeli dostosowanie takie zostało przyznane)

obowiązkowo

zdający lub szkoła

osoby niewidome i słabowidzące

sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne (odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu)

obowiązkowo

szkoła

osoby słabowidzące

przybory optyczne, z których zdający korzysta na co dzień

fakultatywnie

zdający

osoby, o których mowa w art. 165 ust. 2 ustawy z  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)  (cudzoziemcy)

słownik dwujęzyczny (polsko- obcojęzyczny i obcojęzyczno-polski) w wersji papierowej lub elektronicznej (z wyjątkiem egzaminu z języków mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego i języków obcych nowożytnych)

fakultatywnie

zdający lub szkoła

wszyscy uprawnieni do dostosowania

komputer lub komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem, jeżeli takie dostosowanie zostało przyznane

obowiązkowo

szkoła

Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

 

Źródło: Informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zamieszczone na stronie internetowej www.cke.gov.pl

 

[1] Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.

[2] Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) informuje zdających, czy dane przybory i materiały pomocnicze zapewnia szkoła, czy każdy zdający przynosi własne.

[3] Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.

 

2 czerwca 2020

Tematyka

nasze wyróżnienia

credentials