Wychowawcy w bursach i internatach bez dodatku za wychowawstwo

19 sierpnia 2019
Wychowawcy burs i internatów bez dodatku za wychowawstwo

Nowelizacja Karty Nauczyciela oraz rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zmienią sytuację nauczycieli pełniących funkcje wychowawcze w bursach, internatach, w świetlicach szkolnych oraz w szkołach policealnych i szkołach dla dorosłych.

Zmiana przepisów, która wejdzie w życie  1 września 2019 r. spowoduje, że nauczyciele wychowawcy grup w bursie, w internacie czy w świetlicy, którzy dotąd otrzymywali tzw. dodatek za wychowawstwo, przestaną go otrzymywać.

Zgodnie z art. 43a Karty Nauczyciela, który będzie obowiązywał od 1 września 2019 r., nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy. Minimalna wysokość tego dodatku wynosi 300 zł.

Dodatek funkcyjny przewidziano również dla nauczycieli – wychowawców oddziałów przedszkolnych, ponieważ MEN zdecydował się na dodanie dopisanie w art. 5 ust. 2 litery d, stanowiącego, że tej grupie nauczycieli także należy się taki dodatek.

Zapamiętaj!

Zupełnie pominięto natomiast wychowawców grup w bursie, w internacie czy w świetlicy, których nie wymieniono w zamkniętym katalogu nauczycieli uprawnionych do dodatku za wychowawstwo.

Źródło: Portal Samorządowy (www.portalsamorządowy.pl)

Opracowanie: Marta Wysocka

19 sierpnia 2019

Tematyka

nasze wyróżnienia

credentials