Wciąż przyjmowane są zgłoszenia do akcji „Szkoła do hymnu”

6 listopada 2019
Akcja szkoła do hymnu

Już 8 listopada o godzinie 11:11 wszyscy, którzy zgłoszą się do akcji „Szkoła do hymnu” wspólnie zaśpiewają hymnu „Mazurka Dąbrowskiego". Minister Edukacji Narodowej wraża nadzieję, że zostanie pobity kolejny rekord liczby włączonych do akcji,  

Zgłoszenie do udziału w akcji – do 8 listopada, do godziny 15.00

Chęć włączenia się do akcji należy zgłosić do czwartku 8 listopada 2019 r., do godziny 15.00 poprzez przesłanie ankiety zgłoszeniowej widocznej w Strefie dla zalogowanych w Systemie Informacji Oświatowej (zakładka „Ankieta”) przez dyrektora szkoły. Dyrektorzy Szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe, które zgłoszą udział w akcji otrzymają pamiątkowy dyplom.  

Szkoły za granicą – placówki polonijne

Placówki polonijne i szkoły polskie za granicą, które chciałyby włączyć się do akcji „Szkoła do hymnu”, muszą przesłać zgłoszenie przez wiadomość e-mail na adres Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą [email protected]

W mailu należy podać:

  • nazwę i typ szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej oraz
  • szacowaną liczbę uczniów oraz nauczycieli biorących udział w akcji.

Wszyscy zainteresowani udziałem w akcji proszeni są również o zapoznanie się klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez ORPEG http://www.orpeg.pl/index.php/rodo

Zapamiętaj!

Skorzystaj również z kart pracy:

Niepodległość - jak ją rozumiem?

Wykreślanki na 11 listopada

Przeprowadź godzinę wychowawczą z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej:

Polska niepodległa. Patriotyzm XXI wieku

6 listopada 2019
Słowa kluczowe:
patriotyzm

Tematyka

nasze wyróżnienia

credentials