W wigilię szkoła nie powinna być zamknięta

Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

22 grudnia 2019
Praca szkoły w wigilię

24 grudnia jest dniem wchodzącym w przerwę świąteczną dla uczniów. W tym dniu nie ma zajęć dydaktycznych. Czy trzeba w tym dniu robić dyżur? Czy szkoła może być zamknięta?

W okresie przedświątecznym, który jest czasem wolnym od zajęć a nie od pracy, dyrektor może zatem obligować nauczycieli do wykonywania zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły, a także zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym (art. 42 ust. 2 pkt 2-3 Karty Nauczyciela). Nie oznacza, to, że należy zmuszać nauczycieli do obecności w szkole przez 8 godzin dziennie (przepisy nie przewidują zresztą takiej normy czasu pracy nauczycieli), ale za to dyrektor może nakazać nauczycielom wykonywać w tych dniach określone obowiązki służbowe.

Częstym rozwiązaniem jest rozpisywanie w tych dniach dyżurów dla poszczególnych nauczycieli.

Zapamiętaj!

O ile dyrektor może wprowadzić dzień wolny od zajęć, o tyle nie ma żadnych podstaw do zamknięcia szkoły. Przepisy nie pozwalają na takie rozwiązanie.

22 grudnia 2019
Słowa kluczowe:
praca w wigilięwigilia

Tematyka

nasze wyróżnienia

credentials