Udostępnianie kart pracy w związku z nauką na odległość

27 marca 2020
Wysyłanie materiałow udostępnionych na portalu

Wszystkie karty pracy udostępnione na portalu mogą być przez Państwa wykorzystane do celów edukacyjnych i mogą być wysyłane do dzieci, uczniów oraz rodziców w związku z organizacją nauki na odległość. Należy jednak pamiętać, o ograniczeniach.

Prosimy, aby pamiętali Państwo, że pobranych materiałów nie można publikować na innych portalach internetowych ani dzielić się nimi w innych celach niż edukacyjne.

27 marca 2020

Tematyka

nasze wyróżnienia

credentials