Uczniowie po świętach nie wrócą  do szkół. Egzaminy przełożone

9 kwietnia 2020
MATURA 2

Zdalne lekcje będą prowadzone co najmniej do 26 kwietnia 2020 r. Egzamin ósmoklasisty i matura nie odbędą się  terminach wyznaczonych w harmonogramie.  

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 9 kwietnia 2020 r. Premier oraz Minister Edukacji Narodowej poinformowali o przedłużeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych do 26 kwietnia 2020 r. Egzamin ósmoklasisty, matury oraz egzaminy zawodowe odbędą się w późniejszych terminach. Zostaną podane do wiadomości co najmniej na 3 tygodnie przed terminem.

Minister Edukacji Narodowej zapewnił, że uczniowie i nauczyciele o nowych terminach egzaminów zostaną poinformowani z dużym wyprzedzeniem – co najmniej trzech tygodni.

Dodano również, że obecnie nie przewiduje się przedłużenia trwania roku szkolnego. Nie wyklucza się także przekazywania świadectw szkolnych drogą elektroniczną.

Zapamiętaj!

Premier przypomniał, że nie można wykluczyć wydłużenia okresu w którym obowiązuje ograniczenie funkcjonowania placówek oświatowych.

Autor: Opracowała: Marta Wysocka
9 kwietnia 2020

Tematyka

nasze wyróżnienia

credentials