Odwołanie zaplanowanych rad pedagogicznych

Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

12 marca 2020
Odwoływanie rad pedagogicznych

Zawieszenie zajęć w placówkach oświatowych wywołało dużo zamieszania, dyrektorzy i nauczyciele mają wiele pytań, na które ze względu na nadzwyczajność sytuacji, trudno znaleźć odpowiedź. W niektórych szkołach dyrektorzy podjęli decyzję o odwołaniu zaplanowanych wcześniej posiedzeń rad pedagogicznych, w innych posiedzenia mają się odbyć. Które rozwiązanie jest właściwe? Czy nauczyciel może odmówić udziału w posiedzeniu rady pedagogicznej?

W  rozporządzeniu wydanym 11 marca 2020 r. wyjaśniono, że czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty polega na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Nie jest to więc zamknięcie zakładu pracy. Szkoła jako zakład pracy nadal funkcjonuje, ale nie realizuje zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Nie jest natomiast wykluczone realizowanie innych zadań, typowo organizacyjnych. Do takich zadań zalicza się prowadzenie posiedzeń rady pedagogicznej.

Zapamiętaj!

Posiedzenia rad pedagogicznych mogą odbyć się zgodnie z planem.

12 marca 2020

Tematyka

nasze wyróżnienia

credentials