„Nie hejtuję – reaguję” – nowa kampania przeciwko cyberprzemocy i mowie nienawiści

27 listopada 2019
Kampania mająca na celu walkę z mową nienawiści

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjno-profilaktyczną „Nie hejtuję – reaguję”, w której położono nacisk na rolę świadków hejtu, cyberprzemocy i mowy nienawiści. Kampania zwraca uwagę na konieczność podejmowania działania w sytuacji zetknięcia z cyberprzemocą m.in. poprzez zgłaszanie krzywdzących treści administratorom stron czy wsparcie dla ofiary.

Kampania „Nie hejtuję – reaguję” skierowana jest do młodzieży i młodszych uczniów klas szkół podstawowych, którzy aktywnie zaangażują się w tworzenie przekazów kampanii, aby była jak najbardziej atrakcyjna i zrozumiała dla ich rówieśników.

Odbiorcy podzieleni zostaną na trzy grupy wiekowe:

  1. 7-9 lat,
  2. 10-13 lat,
  3. 14-17 lat.

Inauguracja kampanii „Nie hejtuję – reaguję” odbędzie się 12 grudnia 2019 r. w „Przestrzeni from Facebook” w Warszawie. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną materiały kampanii wypracowane przez dzieci i młodzież. Będzie to też eksperckie seminarium poświęcone tematyce cyberprzemocy, hejtu i mowie nienawiści. Jego adresatami będą nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz inni profesjonaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą.

27 listopada 2019

Tematyka

nasze wyróżnienia

credentials