Kto i kiedy otrzyma „dodatek na start”?

Autor: Anna Trochimiuk

27 sierpnia 2019
Dodatek na start 1000 zł dla rozpoczynających pracę w szkole

W związku z ostatnią nowelizacją Karty Nauczyciela, nauczyciele rozpoczynający karierę zawodową spodziewają się otrzymania tzw. dodatku na start w wysokości 1000 zl. Dowiedz się, komu i w jakim terminie zostanie wypłacony.

Nauczyciel stażysta, który będzie odbywał staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzyma jednorazowe świadczenie w wysokości 1.000 zł. Dodatek te ma być wypłacany do 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż (art. 53a Karty Nauczyciela po nowelizacji, art. 1 pkt 14  ustawy z 13 czerwca 2019 r.).

Otworzyłeś staż? Nie dostaniesz dodatku

W związku z tym, że staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęty w roku szkolnym 2018/2019 został skrócony do 12 miesięcy, nauczyciele, którzy otworzyli staż w tym roku szkolnym nie otrzymają tego świadczenia.

Dodatek tylko raz i tylko w podstawowym miejscu pracy

Nauczyciel może otrzymać dodatek na start tylko jeden raz w okresie całego zatrudnienia. Dodatek na ten będzie wypłacany tylko w podstawowym miejscu pracy. Warto również wspomnieć, że nie będzie wliczać do średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Zapamiętaj!

Dodatek na start należy wypłacić w terminie do 30 września 2019 r. nauczycielom, którzy rozpoczną staż na stopień nauczyciela kontraktowego w roku szkolnym 2019/2020.

27 sierpnia 2019

Tematyka

nasze wyróżnienia

credentials