Koronawirus – jak zapewnić bezpieczeństwo uczniom

27 lutego 2020
Koronawirus w Polsce - jak zapewnić bezpieczeństwo uczniom

Po zamieszczeniu w mediach informacji o stwierdzeniu pierwszego zarażania koronawirusem w Polsce wybuchła panika. Rodzice oczekują od dyrektorów i nauczycieli wprowadzenia szczególnych środków ostrożności, a w skrajnych wypadkach nawet zawieszenia zajęć. Wyjaśniamy, co powinien zrobić dyrektor i o czym muszą pamiętać nauczyciele.

Główny Inspektor Sanitarny w komunikacje z 24 lutego 2020 r. uspokaja i informuje, że obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań, takich zawieszanie zajęć czy zamykanie szkół.

Kwarantanna i kontrolowanie stanu zdrowia

Główny Inspektor Sanitarny wydał komunikat, w którym zwrócił uwagę na to, aby osoby, które przebywały w północnych Włoszech w ostatnich 14 dniach i zaobserwowały takie objawy, jak m.in.: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem:

 • niezwłocznie powiadomiły telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną,
 • zgłosiły się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Oprócz tego przez 14 dni należy kontrolować swój stan zdrowia poprzez:

 • codzienne mierzenie temperatury ciała
 • zwracanie uwagi na objawy grypopodobne (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

W razie wystąpienia symptomów należy niezwłocznie telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologicznej lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Podstawowe środki ostrożności

Minister Zdrowia przypomina o najważniejszych zasadach dotyczących higieny. Koronawirus przenosi się drogą kropelkową, dlatego niezbędnym środkiem bezpieczeństwa jest w szczególności:

 • częste mycie rąk,
 • ochrona podczas kaszlu i kichania,
 • zachowanie odpowiedniej odległości od innych osób,
 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
 • kontakt z lekarzem w razie zauważenia objawów grypy lub przeziębienia,
 • unikanie podróży zagranicznych.

Decyzja o zamknięciu szkoły

Niezależnie od zaleceń GIS  warto pamiętać, jakie działania może podjąć dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia zagrożenia zarażenia koronawirusem wśród uczniów lub nauczycieli.

Organ prowadzący szkołę lub placówkę może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, w przypadku gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane z utrudnieniem w:

 • dotarciu ucznia do szkoły lub placówki lub powrotem ze szkoły lub placówki lub
 • organizacji zajęć w szkole lub placówce

- w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych.

Poza tym sam dyrektor (za zgodą organu prowadzącego) może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeśli

 • temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15 st. C lub jest niższa;
 • wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Zawieszenie mogą więc uzasadniać zdarzenia, które już wystąpiły, a nie ryzyko ich wystąpienia. Dlatego właśnie aktualnie nie ma podstaw do zawieszenia zajęć.

Mierzenie temperatury? Tak, jeśli robi to pielęgniarka

Jednym z najważniejszych zaleceń GIS jest codzienne mierzenie temperatury. Czy takie badanie może nuć wykonane w szkole? Tak, ale tylko jeżeli, że czynności tych dokonuje pielęgniarka lub higienistka szkolna, która wykonuje swoje zadania na podstawie ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Zapytaj o koronawirusa NFZ

Odpowiedzi na pytania dotyczące koronawirusa znajdziesz pod numerem: 800 190 590. Jest to numer całodobowej infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia, która została uruchomiona w celu zapewnienia dostępu do informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Źródło:

 • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.gov.pl/web/edukacja).

Opracowanie: Michał Kowalski, Marta Wysocka

Opracowanie:
27 lutego 2020

Tematyka

nasze wyróżnienia

credentials