Koronawirus a rekrutacja do przedszkoli

17 marca 2020
Koronawirus a zawieszenie rekrutacji do przedszkola

Rodzice dzieci, które w od przyszłego roku szkolnego miały rozpocząć korzystanie z wychowania przedszkolnego zastanawiają się czy w związku z zawieszeniem zajęć wstrzymana zostanie rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Odpowiedzi na to pytanie udzieliło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Jak informuje MEN, rekrutacja do publicznych placówek wychowania przedszkolnego odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organ prowadzący. Zarówno w przypadku rekrutacji elektronicznej, jak i przypadku rekrutacji przeprowadzanej w sposób tradycyjny, wszystkie dotychczas ustalone procedury są nadal aktualne.

W sytuacji, gdy całe przedszkole lub szkoła są poddane kwarantannie - zgodnie ze wskazaniem Inspektora Sanitarnego, a nie jest prowadzona rekrutacja elektroniczna, rodzic powinien sprawdzić informacje zawarte na stronie internetowej przedszkola/szkoły lub urzędu gminy (miasta), a w dalszej kolejności skontaktować się z tym urzędem.

Źródło:

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://www.gov.pl/web/edukacja).

17 marca 2020

Tematyka

nasze wyróżnienia

credentials