Jak zmienią się wynagrodzenia nauczycieli od 1 stycznia 2020 r.

Autor: Anna Trochimiuk

19 listopada 2019
Podwyżki nauczycieli od 1 stycznia 2019

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli będzie równe minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Planowana podwyżka wynagrodzenia nie obejmie tych nauczycieli, którzy już zarabiają więcej niż 2.600 zł. 

Projektowane stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 1 stycznia 2020 r.

Poziom wykształcenia

Stopnie awansu zawodowego nauczyciela

nauczyciel

stażysta

nauczyciel

kontraktowy

nauczyciel

mianowany

nauczyciel

dyplomowany

1

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

2 782

2 862

3 250

3 817

2

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

2 617

2 663

2 832

3 324

3

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie

2 600

2 617

2 638

2 905

Podstawę do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stanowi najwyższy posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia.

Źródło:

19 listopada 2019

Tematyka

nasze wyróżnienia

credentials