III Kongres Rozwoju Systemu Edukacji

17 lipca 2020
III Kongres Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na III Kongres Rozwoju Systemu Edukacji, który odbędzie się 2 października. W tym roku wydarzenie w całości zaplanowano on-line. Podczas spotkania uczestnicy będą rozmawiali m.in. o programach koordynowanych przez FRSE oraz podnoszeniu jakości i efektywności kształcenia. Hasło tegorocznego wydarzenia to: „Erasmus + FRSE. Edukacja przyszłości + Przyszłość edukacji”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Edukacji Narodowej.

Edukacja przyszłości – kongres FRSE

Podczas kongresu zostaną podsumowane programy prowadzone przez FRSE oraz przedstawione plany finansowania międzynarodowych programów edukacyjnych w kolejnej perspektywie finansowej (2021-2027). Organizatorzy chcą wspólnie z uczestnikami dyskutować o tym, jak udział w międzynarodowych programach, projektach i inicjatywach pomaga poprawiać jakość i atrakcyjność kształcenia.

Dodatkowe informacje

Wydarzenie zostało zaplanowane na 2 października i w całości obędzie się on-line. Z programem kongresu można zapoznać się na stronie FRSE

Źródło: Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej

17 lipca 2020

Tematyka

nasze wyróżnienia

credentials