Filmu trzeba się uczyć! Konferencja Filmowa EduAkcja Warszawy

18 listopada 2019
Konferencja Filmowa EduAkcja Warszawy

Już 5 grudnia 2019 r. odbędzie się druga edycja Konferencji Filmowej EduAkcja Warszawy. Tematem przewodnim będzie edukacja filmowa przez praktykę i doświadczenie. W programie przewidziane są wykłady, prezentacje i warsztaty. Uczestnicy będą mieli szansę zapoznać się z trendami dotyczącymi edukacji filmowej i wziąć udział w jednym z sześciu warsztatów praktycznych, prowadzonych przez najaktywniejsze warszawskie instytucje działające w polu edukacji filmowej.

5 grudnia 2019 r. w siedzibie FINA przy ulicy Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie odbędzie się druga edycja Konferencji Filmowa EduAkcja Warszawy organizowanej przez Warszawski Program Edukacji Kulturalnej oraz Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. To okazja dla nauczycieli, animatorów i edukatorów kultury, ale także rodziców i młodzieży, którzy chcą zapoznać się z najciekawszymi inicjatywami zajmującymi się edukacją filmową w Warszawie.

Myślenie o filmie jako zamkniętym dziele sztuki, które – nawet jeśli wybitne – stanowi jedynie kolejny tekst kulturowy do „przeczytania”, jest ograniczające. Język filmowy otwiera ogromne perspektywy komunikacyjne, kulturotwórcze, poznawcze. Zwłaszcza dla młodych ludzi. Coraz częściej sztuka audiowizualna staje się pośrednikiem w porozumiewaniu się, doświadczaniu rzeczywistości, kreowaniu wizji przyszłości. Dlatego tak ważne jest wprowadzenie rzeczowej edukacji filmowej, która pozwoli młodszym i starszym uczniom nie tylko analizować poszczególne obrazy czy stawać się świadomym odbiorcą przekazów audiowizualnych, ale także rozwijać wrażliwość oraz umiejętności kreowania wytworów kultury.

Zapamiętaj!

Podczas Konferencji Filmowa EduAkcja Warszawy uczestnicy będą mogli zapoznać się z nowatorskimi i sprawdzonymi programami włączania edukacji filmowej do nauczania dzieci i młodzieży. Tematem przewodnim prezentowanych inicjatyw będzie uwzględnianie działań praktycznych – aktywnego udziału dzieci i młodzieży w procesie powstawania obrazów audiowizualnych – w ramy tradycyjnej edukacji teoretycznej.

Swoimi pomysłami, metodologiami i scenariuszami lekcji z uczestnikami podzielą się przedstawiciele instytucji działających na polu edukacji filmowej:

  • Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego,
  • Centrum Edukacji Obywatelskiej,
  • Stowarzyszenia Nowe Horyzonty,
  • Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”,
  • Stowarzyszenia Dziki Bez,
  • Against Gravity,
  • Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy,
  • Fundacji Cinemania.

W ramach Konferencji uczestnicy będą mogli również wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli tych organizacji. Dotyczyć one będą m.in. organizacji festiwalu filmowego, wykorzystywania filmu dokumentalnego w edukacji czy zachęcania dzieci do zabawy w tworzenie filmów.

18 listopada 2019
Słowa kluczowe:
filmkonferencja

Tematyka

nasze wyróżnienia

credentials