Dodatkowe punkty rekrutacyjne dla szczepionych dzieci

19 sierpnia 2019
Nieszczepione dziecko nie dostanie się do przedszkola

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że organ prowadzący może przyjąć poddanie dziecka obowiązkowym szczepieniom za kryterium brane pod uwagę podczas rekrutacji do przedszkola.

Sąd Administracyjny – można przyznać punkty za szczepienie

W ustnym uzasadnieniu do wyroku z 6 sierpnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że przyznawanie dodatkowych punktów za posiadanie obowiązkowych szczepień przy okazji rekrutacji do przedszkoli jest zgodne z prawem. Innymi słowy – to czy dziecko zostało zaszczepione może stanowić jedno z kryteriów branych pod uwagę podczas rekrutacji. Sąd podkreślił, że skoro szczepienia mają zagwarantować bezpieczeństwo zdrowotne dzieci i są obowiązkowe, to nie można dopuścić do ochrony tych, który uchybiając temu obowiązkowi, łamią prawo.

Czy inne samorządy również będą premiować szczepione dzieci?

Jeżeli dojdzie do uprawomocnienia wyroku stwierdzającego, że samorząd może premiować szczepione dzieci w procesie rekrutacji, można spodziewać się, że zostanie ono wprowadzone także w innych miastach.

Źródło: Portal Samorządowy (www.portalsamorządowy.pl)

Opracowanie: Marta Wysocka

19 sierpnia 2019

Tematyka

nasze wyróżnienia

credentials