Debata przedwyborcza z udziałem polityków w szkole jest niedopuszczalna!

Autor: Patryk Kuzior

9 października 2019
Debata wyborcza w szkole

Tuż przed wyborami parlamentarnymi, które zostaną przeprowadzone już 13 października 2019 r. w niektórych szkołach przeprowadzane są tzw. debaty przedwyborcze, do udziału w których zapraszani są lokalni politycy. Czy organizowanie takich spotkań jest zgodne z prawem?

Zorganizowanie debaty wyborczej w szkole z udziałem uczniów jest niedopuszczalne. Prowadzenie agitacji wyborczej na terenie szkół wobec uczniów jest czynem zabronionym pod karą grzywny.

Zakaz prowadzenia agitacji wyborczej na terenie szkół…

Udział w wyborach niewątpliwie jest zachowaniem pożądanym w państwie demokratycznym, szkoła jest natomiast instytucją, która powinna prowadzić wychowanie obywatelskie. Jednakże nie wszystkie formy takiego wychowania są właściwe. Zorganizowanie debaty wyborczej na terenie szkoły z udziałem młodzieży jest niemożliwe albowiem debata jest formą agitacji wyborczej. Tymczasem Kodeks wyborczy w art. 494 § 2 przewiduje, że prowadzenie agitacji wyborczej na terenie szkół wobec wyborców jest czynem zabronionym pod karą grzywny.

… ale dozwolona edukacja obywatelska

Warto wspomnieć, że za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej polegającej na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o:

  • prawach i obowiązkach obywateli,
  • znaczeniu wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawnego,
  • zasadach organizacji wyborów.

Takie zajęcia jak najbardziej można i warto organizować. Do udziału w nich nie należy jednak zapraszać polityków.

9 października 2019
Słowa kluczowe:
polityka

Tematyka

nasze wyróżnienia

credentials